Basprogram för gravida

VECKA 5-8 HÄLSOSAMTAL

 • Vi samtalar om din hälsa och välmående och du får råd om ev livstidsförändring.
 • Vikt och längd
 • Informationsmaterial om kost från livsmedelsverket, fosterdiagnostik, rutinultraljud,  graviditetsregisgter mm

 VECKA 9-12 INSKRIVNINGSSAMTAL DEL 2P

 • Samtal och frågor från dig/er.
 • Vikt och längd
 • Provtagning: Blodgruppering, infektionsscreening, röda hund, järn, blodvärde, glucos, blodtryck och urinsticka
 • Eventuellt prov inför KUB
 • Informationsmaterial: Vänta Barnboken
 • Info om 1177 : Gravid, motion under graviditeten, bäckenbottenträning, fastställande av faderskap/föräldraskap.
 • 1177 :Information om biobankslagen

VECKA 20-25 FÖRST OCH OMFÖDERSKOR

 • Moderskapsintyg
 • Blodtryck, glucos, ytterligare blodgruppsprov om mor är negativ.
 • SF-mått=mätning av magen, fosterljud.
 • Vikt
 • Följa upp provsvar från inskrivningen.
 • Amningssamtal och folder om amning
 • 1177 Hitta vård

VECKA 28 FÖRSTFÖDERSKA

 • Blodtryck, blodvärde, glucos
 • Fosterljud
 • SF-mått

VECKA 29 OMFÖDERSKA

 • Blodtryck, blodvärde, glucos
 • Fosterljud
 • SF-mått

VECKA 31 FÖRSTFÖDERSKA

 • Blodtryck
 • Fosterljud
 • SF-mått

V33 FÖRST OCH OMFÖDERSKOR

 • Blodtryck, glucos.
 • Vikt
 • Uppföljning alkohol och tobak
 • Fosterljud
 • SF-mått
 • AS information förlossnings-och BB avdelning
 • 1177 information Gravid
 • Val av BVC

VECKA 35-37 FÖRST OCH OMFÖDERSKOR

 • Blodtryck, blodgrupp om neg,ev screening resistenta bakterier.
 • Omvårdnadsmeddelande
 • Fosterljud, fosterläge, SF-mått.
 • VECKA 37
 • Blodtryck, blodvärde, glucos.
 • Vikt
 • Fosterljud, SF-mått.
 • Folder socialstyrelsen: Minska risken för plötslig spädbarnsdöd AS Information hudnära vård, den nyförlösta mamman
 • 1177 info: Bäckebottenträning
 • Omvårdnadsmeddelande

VECKA 39 FÖRST- OCH OMFÖDERSKOR

 • Blodtryck
 • Fosterljud, SF-mått

VECKA 40 FÖRST- OCH OMFÖDERSKOR

 • Blodtryck
 • Fosterljud, SF-mått
 • Boka kontroll för överburenhet.
Efter förlossningen BB på väg
Vi erbjuder att komma på hembesök för att göra kontroller på dig och din baby, bla
 • Bilicheck - kontrollera om barnet har gulsot
 • PKU - blodprov på barnet

EFTERKONTROLL/POSTPARTUM CA 6-8 VECKOR EFTER FÖRLOSSNING

 • Samtal om förlossningsupplevelse
 • Levnadsvanefrågor
 • 1177 Bäckenbottenträning.
 • Vikt
 • Blodvärde, blodtryck
 • Urinsticka vid behov.