Forskning och media om graviditet

Här presenterar vi intressanta och relevanta artiklar och andra skrifter som kan vara till hjälp för er under er graviditet.

Alkohol och graviditet - hur mycket alkohol kan du dricka?

Alla reagerar olika på alkohol. Det är därför omöjligt att säga hur mycket eller lite du kan dricka utan att ditt barn tar skada. Läs mer om detta genom att klicka på rubriken ovan.

Wold: Alkoholråd till gravida saknar stöd i forskning

Avstå helt från alkohol när du är gravid, det är budskapet från Folkhälsomyndigheten. Men det finns ingen forskning som visar hur mycket alkohol som är farligt och nu pågår en debatt om rekommendationen.
– Genom forskning har man inte kunnat se någon negativ effekt på barnet av en konsumtion upp till nio glas vin i veckan, säger läkaren och forskaren Agnes Wold.

Läs mer om detta genom att klicka på rubriken ovan.

Kvinnans vikt före och under graviditet har betydelse för barnet

En ökad uppmärksamhet på kvinnors kroppsvikt i anslutning till graviditet är befogad i Sverige. Riktlinjer från USA skulle gagna svensk folkhälsa.

Läs mer i artikeln från Läkartidningen genom att klicka på rubriken ovan.

Fetma vid graviditet

Många gravida väger för mycket. Att vara fet innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning som kan drabba både kvinnorna själva och deras ofödda barn. Det är ett känsligt ämne, men genom ny forskning och att våga prata om problemet hoppas forskaren Olof Stephansson vända utvecklingen.

Läs mer om detta genom att klicka på rubriken ovan.

Mödravård SO- SFI Enköping - YouTube


SE FILMEN SOM ÄR GJORD AV BARNMORSKORNA ANNE OCH JENNY FÖR VÅRA UTLANDSFÖDDA