Ashtangayogans åtta delar

YAMA
Självkontroll, etisk ställning och uppförande.
Den visar eleven vägen och skapar en anda av frid respekt inför sig själv.

NIYAMA
Inre styrka och skarpsinne som då är renhet, förnöjsamhet, självdisciplin, självstudier.

ASANA
Kraftfull träning som kräver en stark kontroll över kropp och sinne. Genom att dagligen göra yogarörelser utvecklar man en lätt, stark och ren kropp, vilket är grunden för all andlig utveckling. En sjuk och svag kropp orkar inte skapa ett stabilt sinne eller ett långt och vitalt liv.

PRANAYAMA
Fortsatt rening och lugnande av kroppen och sinnet som man påbörjat med asana. Prana är livskraften som finns i alla element och i yoga lägger man vikten på andningen, alltså prana den rena luften – ayama betyder förlänga.

PRATYAHARA
Tillbakadragande av sinnen. Det utvecklas naturligt när man följer de fyra första delarna.

DHARANA
Sinneskontroll.Vi jobbar med att behålla ett lugnt stadigt och tillförlitligt sinne. När man kan behålla ett orubbligt fokus.

DHYANA
En förädling av de inre funktionerna, eliminering av människans ego. Höja medvetenheten av det meditativa stadiet.

SAMADHI
Ett tillstånd där sinnet är djupt fokuserat på en sak och alla tankar upphör att existera och försvinner ur medvetandet.
Sunrise yoga Hawaii