NIPT-test

Vi utför Nipt-test (Non-Invasive Prenatal test).
 
Nipt-test är ett blodprov som man tar på den gravida kvinnan från vecka 10-24. Testet har en hög säkerhet (Sensitiviteten är 99%) när det gäller eventuella kromosomförändringar hos det väntande barnet. Testet mäter fostrets DNA i blodet. Efter vecka 10+ är det ofta lätt att få med rätt antal mängd DNA.

Testet är inget diagnostiskt test utan en väldigt säker sannolikhetsbedömning (för diagnos krävs även andra undersökningar som utförs på sjukhus om testet visar på förhöjd risk av något syndrom). I det vi kallar basutbudet analyserasTrisomi 21 (Downs Syndrom), Trisomi 18 (Edvards Syndrom) och Trisomi 13 (Pataus Syndrom). Du kan även få veta könet om du/ni vill. Man kan även välja en utökad provtagning som innebär de tre kromosomförändringarna som ovan, samt könskromosomer och De Georges syndrom
 
Testet innebär ingen risk för missfall och ger ett säkrare resultat än KUB.
 
 Önskar du utföra testet vill vi att du gör ett Ultraljud innan provtagningen för att säkerhetsställa tiden och bekräfta antal foster. Det är viktigt att du gör detta mellan graviditetsvecka 7-10. För tidigt ultraljud vänd dig till en gynekolog eller annan mottagning som utför ultraljud på gravida.  

När bör man inte göra ett Nipt-test?

  • Om du har gjort någon transplantation.
  • Om du utfört Immunterapi.
  • Om du har någon kromosomförändring
  • Om du gjort en blodtransfusion ( Samtal med sjukvårdspersonal)

 
Priser
Baspaket NIPT  4400kr

Utökat NIPT 6200 kr (Uttökad test innebär analys av 22q11.2 deletiossyndrom el. Di George Syndrom, Velokardiofacialt syndrom VCFS)
Betalning för NIPT går att göra antingen med bankgiro eller genom Swish
 
Boka tid för NIPT
Ring eller maila för mer info – kontaktuppgifter finns på sidan ”Kontakt”.
0171-451107 |barnmorska@minmaia.se
1177Vårdguiden
Vill du veta mer och testet läs på www.fostertest.se