Vårt team

Catherine "Cathi" Terrac

Barnmorska, yogainstruktör och ägare till Privata Barnmorskor-Wifery

Cathi Terrac är barnmorska sedan 30 år och har arbetat på förlossning, BB, gyn och mottagning på Västerås lasarett. Cathi har även, under många år, varit i Norge och arbetat på ett mindre lasarett. I Norge arbetade Cathi med förlossning, vilket varit mycket lärorikt. Cathi är även utbildad i sexologi, farmakologi, akupunktur och urologi.

Anne

Anne är Barnmorska hos oss på Privata Barnmorskor Wifery
sedan 2020. Hon har arbetat inom förlossning ,BB , mödravård.Är mycket erfaren i preventivmedelsrådgivning.

Arbetar med en positiv anda och är omhändertagande med sina patienter.Jenny

Jenny är Barnmorska hos oss på Privata Barnmorskor Wifery sedan Januari 2021.Hon har arbetat som barnmorska sedan 2003 inom förlossning, gynmottagning,mödravård .Är mycket erfaren i preventivmedelsrådgivning.
Hon arbetar med värme och ansvar för sina patienter.